ukraineson: (Default)
Навздогін минулому посту. Повернувся я не просто так, а з трофеєм - першим закордонним Швейком.
Тож лік Швекам-іноземцям відкритий:)
Перший є болгарином із Несебра.
Page generated Jul. 27th, 2017 04:33 am
Powered by Dreamwidth Studios