ukraineson: (Default)
Сьогодні порадувала ультра Локомотиву з Москви ось таким банером


інші подвиги росіян )
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:02 am
Powered by Dreamwidth Studios