ukraineson: (Default)
Сьогодні порадувала ультра Локомотиву з Москви ось таким банером


інші подвиги росіян )
Page generated Jul. 27th, 2017 04:31 am
Powered by Dreamwidth Studios