ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson

Диканька - селище міського типу на Полтавщині. Відоме насамперед хуторами, оспіваними Гоголем


1. Сама ж Диканька була пристанищем роду Кочубеїв (тогочасних головних русофілів)


2. Тому не дивним є розташування тут арки на честь прибуття російського імператора Алєксандра І


3. Один із Кочубеїв, а саме Василь, був фаворитом імператора і міністром внутрішніх справ Російської імперії


4. Позаду від арки якийсь заклад харчування, з якого лунала на всі околиці музика а-ля Павло Зібров


5. Трохи подалі є Миколаївська церква 1794 року.


6. Храм був, та і є в принципі, усипальницею Кочубеїв. В подвалі досі лежать рештки князів


7.


8. Дзвінниця храму


9. Поруч залишився вітряк


10. І якщо ще пройти трошки лісом, то можна побачити алею Кочубеївських дубів, яким десь із 800 років. Кажуть, що саме тут Мотря зустрічалася із Мазепою


Також в Диканьці є чудова Троїцька церква, але ми чогось завтикали і забули до неї піти:(

Чесно кажучи, очікував від Диканьки чогось більшого. Трохи розчарувався.

(no subject)

Date: 2014-06-17 03:02 pm (UTC)
posterrr: (Default)
From: [personal profile] posterrr
Якось трохи дивно та арка стоїть - просто в полі і ні до чого не веде :)

Page generated Sep. 22nd, 2017 01:00 am
Powered by Dreamwidth Studios