ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson
Опішня - селище міського типу і столиця гончарства України.


Після дня в Полтаві, надвечір вирішили їхати до Опішні. Оселитися планували у готелі "Старий хутір" (хати в етностилі). Чекаючи транспорту в тому напрямку, познайомилися із дівчатами, які їхали додому із навчання. Від них дізналися, що в тому готелі складно поселитися через його популярність - буцім-то там все заброньовано за кілька місяців наперед. Ми подумали, що трохи приплили. Але дівчата підказали нам, що можна зняти житло у бабць. І до того ж розказали нам про одну із них. Тому, на щастя, ми нормально вписалися в будиночку за 65 грн з особи.

1. Поселилися ми недалеко від будинку культури, який для такого невеликого селища просто величезний


2. Перед тим, як показати безпосередньо гончарний бік міста, покажу трошки самого селища, яке, до речі, було доволі стародавнім (вперше згадується ще в ХІІ сторіччі) і не таким вже і маленьким  - його населення досягало близько 10 тисяч.


3. Троїцький храм


4.


5. Колишній пам'ятник Лєніну. Колись на цьому місці був храм. До речі, очільниця Опішні була проти повалення пам'ятника, тому місцеві валили його потай вночі.


6. А тепер вже покажу безпосередньо гончарний бік Опішні. Це будинок Кричевського-Лебищака


7. Будинок був побудований Кричевським (автором тризуба) для демонстрації гончарних досягнень Опішні


8. Будинок відновлений нещодавно. Біля нього такий ось мальовничий ставок


9. Поблукавши трохи подвір'ям, вирушили до музею гончарного мистецтва


10. Дорогою зустрівся ось такий будиночок


11. На подвір'ї мотанка


12. А ось власне вже музей українського гончарства. Музей представляє собою будівлю (на фото) і подвір'я із безліччю гончарних творів просто неба


13. Покажу вам лише маленьку частину витворів. Коти, що носять назву "Сядемо під перелазом, заспіваємо пісню разом"


14.


15. "Очікування нового тисячоліття"


16.


17.


18. Щось незрозуміле))


19. "Хто ми є". Хіт для фото. Як і коти:)


20.


21.


22. "Європа" із євромайданівською стрічкою


23. Місточок


24.


25. Криниця


26.


27. "Бджола"


28.


29.


30.


31. Всередині музею можна пройти майстер-клас із гончарства - ми ліпили рибку і робили горщик, який я зробив із диркою на дні:)


32. "Троїсті музики" і "Козаки співають"


33. Тарілочки


34. Потім нас попрохали написати відгук і скласти пазл глечика із шматочків кераміки


35. Квиток давав право на відвідання ще і садиб на території селища. Тож ми вирішили відвідати і їх. Спочатку пішли до садиби гончарині Селюченко, де нам провели ще міні-екскурсію


36. Подвір'я садиби


37. І музею-садиби родини гончарів Пошивайлів, де теж нам провели екскурсію


Також в Опішні є ще один садиба-музей. Але до нього треба було йти ще кілька кілометрів. Ми полінувалися, бо нам ще треба було встигнути до Диканьки.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:51 am
Powered by Dreamwidth Studios