ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson
Історія повторюється через 110 років. В 1904 році українські націоналісти Міхновського спробували підірвати цей пам'ятник під приводом а-ля доки не буде нашому, не буде і вашому.
Зараз в більш м'якій формі відбулося повторення свого фе з боку українців...

(no subject)

Date: 2014-06-10 04:09 pm (UTC)
From: [identity profile] greenwald80.livejournal.com
уроды какие-то, не осталось ничего святого

(no subject)

Date: 2014-06-10 04:12 pm (UTC)
From: [identity profile] ukraineson.livejournal.com
а что, Пушкин святой?))
Page generated Jul. 27th, 2017 04:30 am
Powered by Dreamwidth Studios