ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson
Поки трошки заспокоїлася ситуація в країні, я вирішив показати звичайне нетуристичне містечко Галичини, в якому я побував пару тижнів тому.
Місто називається Городком і знаходиться у Львівській області. Відвідати Городок вирішили через те, що він знаходиться відносно недалеко від Львова і через...найвідомішу вулицю Львова - Городоцьку, яка названа на честь цього міста:)


Городок, як і багато міст Галичини, може похизуватися пристойною датою заснування, а саме 1213 роком і Магдебурзьким правом, яке вибороло у 1389 році. Населення міста невелике - трошки не дотягує 16 тисяч.

Отже давайте подивимось на звичайну Галицьку провінцію

1. Як кожне поважаюче себе місто Галичини Городок має костел.


2. Костел Воздвиження Святого Хреста 1553 року


3. Також тут присутні храми найпопулярнішої релігії в Галичині - УГКЦ. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці 1633 року.


4. Біля неї знахолиться шопка - композиція на тему Різдва


5. Також до УГКЦ відноситься відновлена церква Святого Миколая 1510 року, яка згоріла в роки Другої Світової. До цього вона була дерев'яною.


6. І храм Преображення Господнього ХV століття


7. До цього він встиг побувати Францисканським католицьким монастирем


8. І навіть гарнізонною в'язницею за часів правління тут Австрійської імперії.


9. Про те, що за Радянської влади тут побували склади, можна навіть і не згадувати.


10. Також тут є храм і УАПЦ - дерев'яна церква Святого Івана Хрестителя 1754 року


11. До речі, ця світлина говорить про реальну, а не показушну релігійність містян. Ці ялинки стоять просто неба і не охороняються. Будь-яка людина може до них підійти.


12. Але досить про релігію. Підемо до ратуші. Це теж обов'язковий атрибут галицьких міст. Ратуша побудована в стилі класицизм в 1832 році.


13. Ми спокійно зайшли до неї, піднялися на другий поверх і по балкону спустилися у подвір'я. Ніхто навіть слова не сказав. До речі, зверніть увагу на автопарк.


14. Давайте ще пройдемося до парку


15.


16. Навіть в такому місті є своя мапа із своїми цікавими місцями. Вона нам дуже допомогла, бо приїхали ми сюди не готуючись і навіть не уявляли, що тут може бути і на що тут подивитись.


17. В місті є чималенькі озера, на берега яких виходять задні подвір'я мешканців Городка.


18. А тепер давайте поглянемо, як живе пересічний житель містечка. Прогуляємося приватним сектором


19.


20.


21.


22. Зверніть увагу на газони


23. І паркани


24. Я давно звернув увагу - чим західніше, тим менші паркани


25.


26.


27. Такого добра ще достатньо


28. Ну, а тепер давайте поглянемо на центральну частину міста.


29.


30. Це, якщо не помиляюся, бібліотека. А ліворуч школа.


31.


32.


33.


34.


35. Але є тут і неприємні випадки отакого ось паплюження старовинних будинків.


36. Або ось: гарний будинок у жахливому стані


37. Сподобався будинок. Зараз тут стоматологічна клініка.


38. І наостанок фасада будинків на майдані Гайдамаків. А, забув, тут же ще нема совкових назв. Яке ж це кайфове відчуття, коли бачиш нормальні назви вулиць.


з.і. нещодавно прочитав, що Анжеліка Варум, виявляється, родом зі Львова. Так от, я думаю, це ж 99%, що її пісня "Городок" присвячена саме цьому Городку.
І ще цікавий факт про Варум: коли вона з батьками переїхала до Москви і намагалася вступити до Щукінського, то її не взяли через український акцент:)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:51 am
Powered by Dreamwidth Studios