ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson
Що я можу сказати про сьогоднішній день? Це було драйвово і цікаво. Напевно, найцікавіший день харківського євромайдану.
Як відомо, сьогодні мав відбутися форум євромайданів у Харкові. Місцева влада це врахувала і приготувала чимало сюрпризів.

Перший сюрприз - це антимайдан біля пам'ятника Шевченку, де зазвичай збирається майдан європейський. Плюс вздовж десь кілометру з обох боків Сумської були розставлені раби-бюджетнки із банерами та прапорами.


Другий сюрприз - блокування тітушками з "Оплоту" будівлі на Чернишевській, де мали реєструватися учасники форуму.


Третій сюрприз - штурм тітушками Свято-Дмитрівського храму УАПЦ на Полтавському шляху, де відбувався форум через те, що ніхто крім церкви не захотів приймати євромайданівців. На щастя, міліція пов'язала тітушок.


Четвертий сюрприз - напад тітушок на книгарню "Є", куди була вкинута димовуха і де був побитий охоронець


П'ятий сюрприз був найцікавішим - коли все ж такі євромайданівці зібралися біля пам'ятника М'ячу (в ста метрах від антимайдану) і пішли ходою через усю Сумську (попутно принижаючи рабів-бюджетників зарядами на кшталт "Рабів до раю не пускають", "Ви - раби", "Ви ганьбите наше місто") до пам'ятника Сковороді. Наш мітинг йшов спокійно. І тут раптом гасне світло, прибігають Беркутівці, міліціонери в повному екіпіруванні, також за спинами міліції починають кричати на нашу адресу лайку тітушки. Всі чоловіки стають ланцюгом, співаємо гімн, кричимо "Разом - і до кінця". Я думав, що зараз почнеться. Пози вже були зайняті. Але, на щастя, обійшлося. Після цього ми спускаємося до річки, йдемо через річку до Благовіщенської площі і там, бац, теж дивним чином гасне світло. Йдемо далі, виходимо ще на якусь вулицю - теж гасне світло. Дивні збіги, чи не правда? Далі доходимо до ст. м. "Центральний Ринок"  і сідаємо в метро. На станції всі разом співаємо гімн, заходимо до вагонів і продовжуємо співати його ж. Люди, напевно, були в шоці від цього перфомансу.


Далі ми з друзями поїхали знову до пам'ятника Шевченку подивитись як там антимайдан. Він вже збирався. Мій товариш вихопив транспорант із написом "Янукович - наш президент" і демонстративно запхав його в смітник. Після чого один з рабів ображено поліз до смітника, забрав його і ушився. Фотодоказ:)


Відео майдан/євромайдан

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:57 am
Powered by Dreamwidth Studios