ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson
Від початку майдану не хотів їхати до Києва. Але не витримав, на один день з'їздив таки. Рішення було прийняте 1 січня десь о 4 ранку.


1. Опишу трошки своїх вражень


2. Атмосфера на майдані добра


3. Навколо чисто, хоча є великий мінус - так звані біотуалети дуже смердять, не знаю, як туди можна заходити, якщо навіть поруч із ними величезний сморід


4. Також є невеликий мінус - чув багато лайки від так званих охоронців майдану, чесно кажучи, манера спілкування доволі бидляча


5. Також помітив багато іноземців, які радо фоткались на фоні ялинки і інших майданних символів - барикад, наметів...


6. На майдані реальне враження держави у державі. Такий собі Ватикан


7. Дуже сподобалась ялинка - така запам'ятається на все життя


8. Також сподобались барикади і банери на містку з боку інститутської


9. На Глобусі теж вражаюча банерна лінія. Навіть поляки б позаздрили:)


10. Це фото є доказом того, що в самостійній Україні в принципі не можлива диктатура у чистому вигляді


11. Без Бандери ніяк)) На майдані зустрівся із сусідкою з попереднього посту про Бандеру. Світ таки затісний:)) Вона там з 31 грудня і має намір залишитись до Різдва.


12. Також не міг не сходити до пам'ятника Лєніну. Таким він мені подобається більше!


13. Далі пішов просто поблукати містом


14. Зайшов до Михайлівського. Цей храм став символом Майдану, коли священослужителі храму захистили і сховали людей від Беркуту 30 листопада і били в дзвони 11 грудня вночі, коли майдан намагалися розігнати вдруге. Тож я не міг сюди не зайти


15. Потім пішов на мою улюблену Воздвиженку. До речі, тут є ялинка, і скиглії на кшталт Блохіна спокійно можуть піти до звичайної ялинки, яка їм так подобається.


16.


17. Також коло Хрещатику знайшов стіну пам'яті Віктора Цоя


18. Прикольні стільчики на лавці


19. Ще одна моя фотка із купюрою на фоні будівляі, яка на купюрі ж і зображена. Вже є дві (номіналом 5 гривень і 50 гривень)


Також з'їздили на Облонь, прогулялися набережною.

20. Потім надвечір знову повернулися на Майдан, поблукали трішки і поїхали додому на Хюндаї. До речі, не такий вже він і поганий. Хоча, відверто кажучи, на Шкоді мені сподобалася більше.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:58 am
Powered by Dreamwidth Studios