Jul. 27th, 2014

ukraineson: (Default)
Пару днів тому повернувся з міні-туру півднем України. Відвідав три обласні центри України, в яких ще не був, а також побував на Чорному морі поза Кримом. Особливістю подорожі було те, що вирушив я самостійно, без компанії.


Read more... )
Page generated Sep. 22nd, 2017 09:37 am
Powered by Dreamwidth Studios