Jun. 16th, 2014

ukraineson: (Default)

Диканька - селище міського типу на Полтавщині. Відоме насамперед хуторами, оспіваними Гоголем


Read more... )
Page generated Jul. 27th, 2017 04:38 am
Powered by Dreamwidth Studios