Jun. 9th, 2014

ukraineson: (Default)
Полтава - місто в центральній Україні. Деякі кажуть, що то душа України. З ними можна погодитись. Зараз самі побачите:)


Read more... )
Page generated Sep. 22nd, 2017 09:43 am
Powered by Dreamwidth Studios