Mar. 19th, 2014

ukraineson: (Default)
1. Питання щодо НАТО. Як бачимо, дві третини харків'ян за вступ. Таке ще рік тому не можливо було і уявити


Read more... )
Page generated Jul. 27th, 2017 04:37 am
Powered by Dreamwidth Studios