Jan. 5th, 2014

ukraineson: (Default)
Від початку майдану не хотів їхати до Києва. Але не витримав, на один день з'їздив таки. Рішення було прийняте 1 січня десь о 4 ранку.


Read more... )
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:55 am
Powered by Dreamwidth Studios